Proizvodi

Glukometri

Glukometri

Predmet dijabetesa utiče mnogo više na ljude nego što je javno poznato. Stručnjaci predviđaju još oštriji rast u godinama koje dolaze. Sa dvije mjerne jedinice šećera u krvi, od kojih jedan kombinuje mjerenje krvnog pritiska, nudimo dva pouzdana uređaja.